Telefon : 518 359 120

Pouze fax : 518 359 121 Nové informace

Poznání začíná pokusem ...

  Hlavní strana Fyzika Laserová optika GON+
 Geometrická optika názorně, rozšíření
Popis soupravy
Obsahuje celou řadu plochých modelů čoček a dalších prvků různých poloměrů a tvarů. Všechny prvky jsou na magnetických podložkách. Výhodou soupravy je velká názornost a dobrá viditelnost světelných paprsků a jejich přechodu přes optické prvky. Díky dobré viditelnosti je možné vidět chování se světelných paprsků i po průchodu více prvky, což umožňuje demonstrovat funkci základních optických přístrojů.
Souprava GON+ obsahuje netradiční optické prvky, vytvořené ze vzduchu a ohraničené prostředím ze skla. Rozměry (resp. poloměry křivosti) těchto prvků jsou stejné jako rozměryoptických prvků ze skla, používaných při tradičních pokusech. Tyto netradiční optické prvky umožňují uskutečnit širokou škálu pokusů, analogických tradičním pokusům, avšak s „překvapujícími“ výsledky. GON+ umožňuje rozšíření o dalších 15 pokusů (přechod světelného paprsku sklo – vzduch).

Nutným příslušenstvím je laserový zdroj LG5.a souprava GON.
Návod k použití.Obsah soupravy.Seznam pokusů.
Seznam prvků  Ukázky pokusů 
  • Dvojvypuklá čočka ze vzduchu
  • Dvojvypuklá čočka ze skla
  • Dvojdutá čočka ze vzduchu
  • Dvojdutá čočka ze skla
  • Optický hranol ze vzduchu, podstava, rovnostranný trojúhelník
  • Optický hranol ze skla, podstava rovnostranný trojúhelník
  • Optický hranol ze skla, podstava rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník
  • Skleněná planparalelní vrstva
  • Skleněná planparalelní vrstva
  • Rovinné zrcadlo
 
Hlavní strana
O firmě
Katalogy
Obchod
Zpráva e-mailem
Fyzika
Chemie
Anatomie
Tabule
Váhy
Mikroskopy
Obchodní podmínky
Servisní informace
Výpis z obchodního rejstříku
Prohlášení o ochraně údajů
Sídlo firmy

Pro zobrazení dokumentů musíte mít nainstalován Adobe Reader