Katalog senzorů Neulog - page 10

10
NUL-209 fotobrána
• Senzor umožňuje studium různých druhů pohybu v šesti pro-
vozních režimech času, rychlosti a zrychlení.
• Pro měření mohou být použité jedna nebo dvě fotobrány. V
závislosti na měřených veličinách se použije vozík s jedním,
dvěma nebo třemi přerušovači (není součástí dodávky).
• Provozní režim je vybrán kliknutím na příslušný obrázek pro-
gramu. Měřené hodnoty mohou být zobrazeny číselně nebo
graficky.
Systém může pracovat v šesti provozních režimech :
• rychlost - jedna brána
• zrychlení - jedna brána
• zrychlení - dvě brány
• rychlost a kinetická energie - dvě brány
• změna veličiny mezi dvěma branami
• rychlost pomocí vícenásobného přerušovače na vozíku
Rozsah
ADC rozlišení Přesnost Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
Jeden přerušovač - jedna brána
16 bit
100 µS 100 µS
10 000
Dva přerušovače - jedna brána
Jeden přerušovač - dvě brány
Digitální změna stavu výstupu
(napětí - V) - jedna brána
NUL-210 tlakový senzor
• Senzor může být použit k monitorování chemických reakcí
týkajících se plynů a dokumentující jak Boylův, tak Gay-Lussa-
cův zákon pro ideální plyny.
• Lze využít I pro studium v oblasti počasí.
• Senzor tlaku je umístěn v plastové krabičce.
• Měřící část je spojena malou trubičkou k zdroji tlaku jako je
injekční stříkačka přes redukci.
Rozsah
ADC rozlišení
Přesnost
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0 až 7 atm
10 bit
±1%
20°C - 30 °C
0,01 atm
100
0 až 100 psi
0,1 psi
0 až 700 kPa
0,1 kPa
0 až 7 bar
0,01 bar
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...25
Powered by FlippingBook