Katalog senzorů Neulog - page 11

11
NUL-211 senzor síly
• Senzor může měřit váhu a zkoumat jak různé jednoduché stro-
je ovlivňují úsilí nějakou váhu zvednout.
• Taktéž lze využít pro měření tlakových a tahových sil nebo
dopadu.
• Silový senzor je umístěn v plechové krabičce. Na spodní stra-
ně je hák, na který může být zavěšeno různé závaží.
• Jednoduchý nárazník (pro tlakové/dopadové měření) lze taktéž
připojit.
• Senzor může být zavěšen na univerzální stojan pomocí tyče
přes otvor ve své krabičce.
• Senzor může pracovat jak ve vertikální tak v horizontální polo-
ze.
Rozsah
ADC rozlišení Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
±10 N
10 bit
0,01 N
100 pomalu
±50 N
3 000 rychle
NUL-212 zvukový senzor
• Senzor má dva mody měření.
• V pomalém modu může byt použit k měření úrovně akustické-
ho tlaku v decibelech.
• V rychlém modu může být použit k srovnávání různých zdrojů
zvuku se zobrazením jejich vlnové formy.
• Může být použit k nalezení např. frekvence ladičky a kalibrová-
ní jednoduchých elektronických generátorů signálu.
• Se dvěma zvukovými senzory lze zjistit rychlost šíření zvuku v
různých materiálech pomocí časové ztráty.
• Zvukový senzor je umístěn v plastové krabičce přístupný okol-
ní atmosféře skrz otvor na jejím boku.
Rozsah
ADC rozlišení Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
úroveň 40 až 110 dB
10 bit
0,1 dB
100 pomalu
10 000 rychle
1
10 000 rychle
NUL-213 senzor pohybu
• Senzor využívá ultrazvukové vlny a jejího odrazu ke změření
času návratu.
• Tímto způsobem senzor měří vzdálenost dané překážky.
• Využitím programu v senzoru lze změřit též rychlost a zrychle-
ní.
• Senzor má tři operační módy: vzdálenost, rychlost, akcelerace
Rozsah
ADC rozlišení Rozlišení
Max. frekvence
vzorkování
vzdálenost: 0,25 až 6 m
10 bit
1 mm
100
rychlost: ± 10 m / s
0.02 m/s
zrychlení: ± 100 m / s²
0.08 m/s²
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...25
Powered by FlippingBook