Katalog senzorů Neulog - page 12

12
NUL-214 senzor magnetického pole
• Senzor měří magnetické pole s vysokou citlivostí.
• Může měřit velmi nízké hodnoty magnetického pole jako např.
magnetické pole Země.
• Senzor měří v jednom rozsahu v jednotkách militesla (mT)
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
±10 mT
10 bit
0,001 mT
100 pomalu
3 000 rychle
NUL-215 senzor vodivosti
• Senzor je založen na sondě ze dvou plochých elektrod se zná-
mým povrchem a vzdáleností mezi nimi.
• Signál je veden do elektrod a testováním chování tohoto signá-
lu je vypočtena vodivost roztoku.
Senzor má tři řady zobrazení vodivosti roztoků :
• μs/cm – mikrosiemens na centimetr
• mg/L – miligram na litr
• ppm – počet dílů/částic na jeden milion
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0 - 20000 µs/cm
10 bit
0 - 2000 µs/cm - 0,1 µs/cm
nad 2000 - 1 µs/cm
100
0 - 18000 mg/L
0 - 1000 mg/L - 0,1 mg/L
nad 1000 - 1 mg/L
0 - 18000 ppm
0 - 000 ppm - 0,1 ppm
nad 1000 - 1 ppm
NUL-216 spirometrický senzor
• Spirometr umožňuje měření objemu plic.
• Senzor zahrnuje trubici, skrz kterou je měřen vydechovaný
vzduch.
• Objem v litrech je vypočítán pomocí vestavěného programu.
• Trubice má úzkou část ve svém středu a měří průtok pomocí
tlakové změny mezi dvěma částmi této trubice
Poznámka:
Senzor zahrnuje povrchově upravené papíry pro manipulaci s trubicí. Tento
papír musí být srolován a vložen do trubice před foukáním do ní.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
±10 L/s
14 bit
0,2 L/s
100
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...25
Powered by FlippingBook