Katalog senzorů Neulog - page 13

13
NUL-217 senzor vodivosti pokožky
• Senzor galvanické vodivosti kůže (může být nazván detektor
lži) měří vodivost kůže speciálně mezi prsty ruky.
• Vodivost kůže se mění podle emocionální nálady závislé např.
na bolesti, dotyku, vůni, zvukovém impulsu, apod.
• Senzor má dva rozsahy, vodivost v mikrosiemensech a hodno-
tová čísla.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0 až 65279 posuzovacích jednotek
0 do 10 μS
10 bit
10 nS
100
NUL-218 EKG senzor
• Senzor umožňuje měření elektrokardiogramu.
• Senzor obsahuje vlastní elektrody.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0 až 4092 posuzovacích jednotek
10 bit
1 nS
100
NUL-219 kolorimetr senzor
• Kolorimetr měří propustnost a absorpci červeného, zeleného a
modrého světla v projekci přes roztok.
• Senzor má otvor pro speciální kyvetu pro roztoky.
• Kolorimetr posuzuje tři rozdílné barvy ve známých hodnotách a
měří prošlé světlo skrz roztok.
• Tento senzor má dva operační módy absorpce a propustnost.
Poznámka:
Kyveta musí být vložená do kolorimetru náležitým způsobem. Kyveta má dvě
neprůhledné strany. Tyto strany nesmí být ve směru světla. Spolu se senzorem
jsou dodávány tři kyvety.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
R.G.B.
10 bit
0,01 %
100
Absorpce 0 až 4
0,01 abs
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...25
Powered by FlippingBook