Katalog senzorů Neulog - page 14

14
NUL-220 senzor CO
2
• Senzor pracuje na základě elektromechanické reakce mezi
plynným CO2 a činidlem.
• Výsledek elektromechanické reakce je napětí měřené uvnitř
senzoru.
• Měření probíhá v jednotkách částic CO2 v milionu částic vzdu-
chu.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
350 až 10 000 ppm
10 bit
1 ppm
100
NUL-221 barometr
• Senzor měří atmosférický barometrický tlak.
• Senzor má 5 běžných rozsahů pro zobrazení atmosférického
tlaku :
1. kPa – Kilopascal
2. Atm – atmosfér
3. in Hg – sloupec rtuti v palcích
4. mm Hg – sloupec rtuti v milimetrech
5. Nadmořská výška v metrech.
Nejvyšší barometrický tlak je na hladině moře, jestliže stoupáme
vzhůru tlak klesá.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
80 až 106 kPa
10 bit
0,1 kPa
100
0,80 až 1,00 atm
0,01 atm
23,60 až 31,30 inch Hg
0,01 inch Hg
600 až 795 mm Hg
0,7 mm Hg
–380 to 1950 m
0,1 m
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...25
Powered by FlippingBook