Katalog senzorů Neulog - page 15

15
NUL-222 senzor tlaku krve
• Senzor měří tlak vzduchu v tlakové manžetě připnuté na paži
testované osoby.
• Srdeční rytmus ovlivňuje tlak krve.
• Tato příčina způsobuje rozdíl mezi systolickým a diastolickým
tlakem testované osoby.
Senzor má tři rozsahy :
1. Průměrný tlak v manžetě v milimetrech Hg.
2. Tlakový rytmus.
3. Součet dvou výše uvedených signálů.
NeuLog software vypočítá následující graf :
• systolický krevní tlak
• diastolický krevní tlak
• MAP (hlavní arteriální tlak)
• srdeční rytmus
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0 až 250 mm Hg
10 bit
0,30 mm Hg
100
0 aźo 250 Arb
0,30 mm Hg
0 až 250 mm Hg + Arb
0,30 mm Hg
NUL-223 kapkový senzor
• Senzor umožňuje automaticky počítat padající kapky nebo
stoupající bubliny.
• Obzvlášť vhodný pro titraci.
• V kombinaci s pH senzorem poskytuje velmi přesnou titrační
křivku.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0 až 6,500 kapek
10 bit
1
100
0 až 6,500 x kapka v objemu v ml
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,...25
Powered by FlippingBook