Katalog senzorů Neulog - page 16

16
NUL-224 průtokový senzor
• Senzor měří průtok vodního toku.
• Obsahuje měřící kolo, které rotuje, když skrz něj proudí voda.
• Senzor má vstupní a výstupní náustek opatřený závitem.
• Měřící kolo se vznáší na ložisku a není mechanicky ve styku s
tělesem.
• Jeho rychlost je měřena změnou magnetického pole.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0 až 4.7 m/s
10 bit
0.0001 m/s
100
NUL-225 váhový senzor
• Senzor měří velké váhy nebo síly.
• Pro tahové síly je možné připojit rukojeti.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
–800 až +2000 N
10 bit
0,3 N
100
NUL-226 senzor rotačního pohybu
• Senzor měří úhly, úhlovou rychlost a úhlové zrychlení.
• Senzor obsahuje kotouč připojený na hřídel, která měří rotaci
kotouče.
Senzor má čtyři mody měření :
• úhly
• ot/s
• rad/s²
• rad/s
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0° - 360°
10 bit
0,08°
100
±345 rad/s
0,6 rad/s
±32 222 rad/s²
11 rad/s²
±55 ot/s
0,02 ot/s
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25
Powered by FlippingBook