Katalog senzorů Neulog - page 17

17
NUL-227 senzor zrychlení
• Senzor zahrnuje 3D čidlo zrychlení, ale pouze jeden rozměr
zrychlení může být zobrazen v čase.
• Senzor měří ve stejném čase zrychlení ve třech rozměrech.
• Výsledky zrychlení v každém rozměru mohou být zobrazeny
samostatně.
Poznámka:
Senzor měří všechny tři zrychlení ve stejném čase a ukládá je-
jich hodnoty. Můžeme spustit experiment on-line, nastavit jeden
rozměr akcelerace, zafixovat ji a nastavit jinou s využitím offline
metody.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
Osa X : - 80 až 80 m/s²
10 bit
0,15 m/s²
100 pomalu
3 000 rychle
Osa Y : - 80 až 80 m/s²
Osa Z : - 80 až 80 m/s²
NUL-228 senzor salinity
Senzor měří obsah soli v roztoku ve třech rozsazích :
• %
• mg/L
• ppm
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0,0000 až 6,4000 %
10 bit
0,0064 %
100
0 až 64 000 ppm
64 ppm
0 až 64 000 mg/L
64 mg/L
NUL-229 senzor vlhkosti půdy
• Senzor je založen na měření vakua v tensometru.
• Tensometr je uzavřená trubice se speciálním keramickým kry-
tem.
• Tensometr je naplněn vodou a vložen do půdy.
• Jestliže půda je suchá, voda vystupuje difúzním pochodem
skrz keramické póry a vytváří podtlak v tensometru.
• Když zvlhčíme půdu, podtlak v tensometru natáhne vodu zpět
do tensometru a podtlak se zmenší.
• Tento princip umožňuje měření změny tlaku v tensometru.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
-20 až 50 cBar
10 bit
0,02 cBar
100
-20 až 50 kPa
0,02 kPa
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25
Powered by FlippingBook