Katalog senzorů Neulog - page 18

18
NUL-230 senzor UVB
• Denní světlo obsahuje různé vlnové délky ultrafialového světla.
• Vlnový rozsah ultrafialového záření je 280-320 nm, což je 2%
celkového ultrafialového záření.
• Ultrafialové záření ovlivňuje vznik vitamínů v lidském těle, imu-
nitní reakci, rakovinu kůže a šedý zákal. Intenzita tohoto světla
je měřená v mW/m² (miliwatt na metr čtvereční).
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0 až 500 mW/m²
10 bit
0.8 mW/m²
100
NUL-231 senzor zakalení
• Senzor měří odražené světlo, které vstupuje do kyvety obsa-
hující roztok.
• Jak se zvyšuje zakalení roztoku, více světla je odraženo zpět,
což měří senzor světla.
• Zákal roztoku je měřen ve zvláštních jednotkách NTU (nefelo-
metrické jednotky zakalení).
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0 až 200 NTU
10 bit
0,08 NTU
100
NUL-232 senzor UVA
• Senzor měří další část vlnových délek ultrafialového záření.
• Vlnová délka UVA světla je 320-370 nm, což je 98% celého
spektra ultrafialového záření.
• UVA záření ovlivňuje stáří fotografií a chemický smog
• Intenzita tohoto světla je měřena v mW/m² (miliwatt na metr
čtvereční).
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0 až 50,000 mW/m²
10 bit
74 mW/m²
100
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25
Powered by FlippingBook