Katalog senzorů Neulog - page 19

19
NUL-233 senzor povrchové teploty
• Senzor je velice podobný teplotnímu senzoru NUL-203 bez
nerezové trubice.
• Senzor může být položen na jakýkoliv povrch i do vody.
• Senzor má dvě stupnice měření.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
–40 °C až 140 °C
10 bit
0,1 °C
100
–40 °F až 284 °F
0,1 °F
NUL-234 senzor teplot širokého rozsahu
• Senzor je založen na termočlánku, který umožňuje měření
velmi vysokých teplot, dokonce teplot plamene, stejně tak jako
velice nízkých teplot.
• Senzor má dvě stupnice měření.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
–200 °C až 1200 °C
10 bit
0,1 °C
100
–328 °F až 2200 °F
0,1 °F
NUL-235 senzor infračervený, termometrický
• Senzor měří teploty ze vzdálených zdrojů využitím citlivého
infračerveného čidla.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
–30°C až 382°C
10 bit
0,1 °C
100
–22 °F až 719 °F
0,1 °F
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25
Powered by FlippingBook