Katalog senzorů Neulog - page 20

20
NUL-236 senzor dýchání
• Senzor je tvořen pásem, který měří tlak v manžetě pásu, který
kolísá podle dýchání u zkoumané osoby.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0 až 6100 arb
10 bit
1
100
NUL-237 senzor stisku
• Senzor má ruční držák s vestavěným měřičem tlaku.
• Měří tlakovou sílu vytvářenou na držák
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0 až 500 N
10 bir
0,1 N
100
0 až 112 lb
0,02 lb
0 až 50 Kg
0,01 Kg
NUL-238 senzor vápníku
• Senzor umožňuje měření koncentrace iontového vápníku
(Ca²+).
• Toto měření je velmi důležité při hodnocení kvality vody.
• Také je lze použít k určení poměru vápník-hořčík, při EDTA
titraci.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0,02–40 000 mg/L
14 bit
0,01
100
0,02–40 000 ppm
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25
Powered by FlippingBook