Katalog senzorů Neulog - page 21

21
NUL-239 senzor chloridů
• Senzor je určen k měření koncentrace chloridových iontů (Cl-)
ve vodě.
• Toto měření může být známkou slanosti vzorků vody.
• Senzor lze použít ke studiu vzorků pitné vody s různým stup-
něm chlorace.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
1,8 až 35 500 mg/L
14 bit
0,1 mg/L (1,8 až 1000 mg/L)
100
1,8 až 35 500 ppm
25 mg/L (1000 až 35 500 mg/L)
NUL-240 senzor dusíku
• Senzor lze použít k měření koncentrace amonných iontů
(NH4+) ve vodě.
• Lze použít k vyhodnocení stupně kontaminace vody vlivem
používání hnojiv.
• Měření může být také velmi důležité při obecném studiu kolo-
běhu dusíku a propojení tohoto cyklu na rostliny a řasy.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0,2 až 18 000 mg/L
14 bit
0,03 mg/L (0,02 až 100 mg/L)
0,1 mg/L (100 až 1 000 mg/L)
130 mg/L (1 000 až 18 000 mg/L)
100
0,2 až 18 000 ppm
NUL-241 senzor dusičnanů
• Senzor lze použít k měření koncentrace iontů dusičnanů
(NO3-) ve vodě.
• Dusičnany jsou obsažené v hnojivech a mohou kontaminovat
vodu. Lidské odpadky vypouštěné do vody mohou být také
zdrojem kontaminace dusičnany.
• Měření může být také velmi důležité při obecném studiu kolo-
běhu dusíku a propojení tohoto cyklu na rostliny a řasy.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0,1 až 14 000 mg/L
14 bit
0,1 mg/L (0,1 až 1 000 mg/L)
98 mg/L (1 000 až 14 000 mg/L)
100
0,1 až 14 000 ppm
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25
Powered by FlippingBook