Katalog senzorů Neulog - page 22

22
NUL-242 anemometr
• Senzor umožňuje měření rychlosti větru.
• V kombinaci s teplotu, relativní vlhkostí, rosným bod a barome-
trický tlakem ho lze použít k předpovědi počasí.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0 až 280 km/h
15 bit
0,01 km/h
100
0 až 174 mph
0,01 mph
NUL-243 senzor GPS
• Senzor polohy určuje pozici subjektu pomocí šířky, délky,
výšky a horizontální rychlosti kdekoli na světě prostřednictvím
signálů od GPS družic.
• Lze ho použít samostatně nebo společně s jiným senzory k
provádění venkovních pokusů z přírodních věd, fyziky a dal-
ších.
Poznámka :
WAAS (Wide Area Augmentation System) je družicový systém, který doplňuje a
vylepšuje vlastnosti GPS v Americe. Jeho hlavní přínosy jsou přesnější určení
polohy a včasné varování pro případ poruchy některé družice GPS. Obdobou
tohoto systému je v Evropě systém EGNOS a v Japonsku MSAS.
Rozsah
Čas pro zachycení GPS Rozlišení rychlosti
Max. frekvence vzorkování
10 m, 2D RMS
38 - 42 s, studený start
1 s, teplý start
0,1 m/s
1 Hz
5 m, 2D RMS s povolením WAAS
NUL-245 senzor rosného bodu
• Senzor měří teplotu a vlhkost v objemu vzduchu.
• Výstupem je teplota, při které kondenzuje vodní pára v tomto
objemu vzduchu při konstantním barometrickém tlaku.
• Toto nazýváme „rosným bodem“.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
–45°C až 109°C
12 bit
0,1°C
100
–49°F až 228°F
0,1°F
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25
Powered by FlippingBook