Katalog senzorů Neulog - page 3

3
NeuLog™
Měřící systém NeuLog
• Převádí měřené parametry do procesních hodnot (°C, Lux, dB, mA, V, atd.)
• Posílá data v digitální formě do zobrazovací jednotky nebo počítače či tabletu
• Ukládá zároveň až 5 experimentů ve své paměti
• Kalibrace jednoduchým stisknutím tlačítka
• Rozsah měřených veličin a měřítko výstupů v nastavení softwaru
• Možnost experimentální práce bez nutnosti připojení k počítači
• Automatické ukládání dat v senzorech s možností průběžného výstupu
• Offline export dat do zobrazovací jednotky nebo počítače
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...25
Powered by FlippingBook