Katalog senzorů Neulog - page 4

4
NeuLog™
Výhody měřícího systému NeuLog
TM
oproti jiným systémům na trhu
• Spojení senzorů do řetězce v libovolném pořadí
• Vlastní systém ukládání dat v každém senzoru
• Cenově dostupné
• Dokonalý design
• Vysoká přesnost měření
• Jednoduchá obsluha a jednoduché sestavení experimentů
• Žádné změti kabelů
• Bezdrátové připojení
• Radiové připojení
• USB připojení
Modul baterie
Senzorový modul
Radiový komunikační modul
USB modul
Grafický zobrazovací modul
Digitální zobrazovací modul
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...25
Powered by FlippingBook