Katalog senzorů Neulog - page 5

5
USB-200 modul USB
• USB modul umožňuje rychlé připojení senzorů k počítači.
• Pracuje s operačním systémem (Vista a Windows 7, Mac, XO, nebo
Linux).
• USB modul je první v řetězci senzorů připojených k počítači a poskytuje
jak napájení snímačů, tak komunikaci mezi počítačem a snímači.
• Připojení k počítači je provedeno pomocí standardního mini USB propojo-
vacího kabelu, který je součástí balení.
• Radiokomunikační modul umožňuje dálkové ovládání jednotlivého senzo-
ru nebo řetězce senzorů.
• Dálkové ovládání senzorů nebo řetězce je propojeno s radiokomunikač-
ním modulem a bateriovým modulem, který napájí oba dva moduly.
• Další komunikační modul by měl být připojen přímo do modulu grafického
displeje nebo do počítače přes
• USB modul.
• Více než dva zobrazovací moduly mohou být použité pro zobrazení vý-
stupů z více řetězců senzorů, nebo samostatných senzorů.
• Připojený počítač nemusí mít přenosovou technologii Bluetooth™ nebo
WiFi™ . Vše potřebné zajišťuje radiokomunikační modul.
RF-200 rádiový komunikační modul
BAT-200 modul baterie
• Bateriový modul napájí senzory nebo řetězec senzorů pracující v offline
režimu, nebo senzory připojené přes radiokomunikační modul.
• Bateriový modul je možno dobíjet připojením k počítači přes mini USB.
• Bateriový modul má LED indikaci zapnutí a dotykové tlačítko. Tlačítkem
se zjišťuje dostatečné nabití baterie.
Specifikace:
• Frekvence
: 2.4 GHz DSSS
• Rychlost přenosu : 1 Mb/s.
• Maximální dosah
: 20 m.
WiFi-101 WiFi komunikační modul
• Modul je jeden z nejvyspělejších prvků NeuLog.
• Měření s NeuLog senzory mohou být prováděna prostřednictvím jakého-
koli zařízení, které používá WiFi, jako je iPad a tablet se systémem An-
droid, PC počítačů s Windows / Linux nebo Macintosh s OS.
• Není třeba stahovat žádné další aplikace nebo instalace dalšího softwaru
pro využití všech výhod NeuLog senzorů při připojení přes WiFi modul.
• Pro zobrazení dat může být použit jakýkoliv prohlížeč. Stačí připojit a
surfovat.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...25
Powered by FlippingBook