Katalog senzorů Neulog - page 6

6
VIEW-200 digitální zobrazovací modul
• VIEW-200 je malý displejový modul, který může být připojen do
jakéhokoli řetězce senzorů nebo k jednotlivému senzoru pra-
cujícímu v offline režimu s bateriovým modulem.
• VIEW-200 automaticky vyhledá připojené senzory a ukáže
postupně hodnoty naměřené jednotlivými senzory.
• Stlačením tlačítka na modulu se přepne připojení k dalšímu
senzoru.
VIEW-101 grafický zobrazovací modul
• Zobrazuje měření senzorů v digitální a grafické formě.
• Taktéž může být použit k naprogramování experimentu použi-
tím jednoho nebo až pěti senzorů zároveň.
• Modul má barevný grafický dotykový displej s jednoduchým
ovládáním.
• Modul se používá když není k dispozici počítač. Vybrané cha-
rakteristiky měřících modulů:
• Automatické rozpoznání senzorů
• Využití přednastavených parametrů pro rychlé spuštění
experimentů
• Komunikace se všemi senzory nebo s vybranými senzory v
jakémkoliv čase
• Řízení rozsahu senzorů měřících displejů
• Vestavěný dobíjecí okruh v baterii
• Možnost zobrazení až 5 měřených hodnot v reálném čase
• Automatické vypínání baterie pro prodloužení životnosti
Senzory jsou připojeny do měřící jednotky přes USB rozhraní. Vzdálené připojení je take možné
využitím radiokomunikačního modulu připojeného k senzorům a zároveň k měřící jednotce.
VIEW-101 může být připojen k řetězci senzorů ukončeným bateriovým modulem jako posledním v
řetězci. Jestliže VIEW-101 je připojen, okamžitě začne vyhledávat a identifikovat připojené senzo-
ry. Identifikované senzory jsou zobrazeny na levé straně obrazovky displeje.
Grafický zobrazovací modul používá stejné ikony jako NeuLog software
Vyhledávání připojených senzorů.
Spuštění experimentu s průběžným zobrazováním výsledků. Data jsou taktéž ukládána do interní paměti sen-
zorů a mohou být exportovaná do zobrazovače v jakémkoliv okamžiku.
Ukončení experimentu.
Export naměřených dat ze senzorů. Tato funkce taktéž znamená Zoom zmenšení.
Lupa.
Smazání obrazovky.
Nastavení experimentu.
Nástroje: nastavení identifikačního čísla ID senzoru, nastavení ID radiového modulu, nastavení vypnutí obra-
zovky (úspora baterie), vypnutí prohlížeče (úspora baterie), změna jazyka.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...25
Powered by FlippingBook