Katalog senzorů Neulog - page 7

7
NUL-201 senzor napětí
• Měří napětí různých odporových kapacitních či induktivních
prvků, stejně tak jako fotovoltaických článků baterií a jiných
zdrojů napětí.
• Může být využíván jako měřící elektroda elektrického potenciá-
lu pro zjištění vybití a nabití kondenzátoru.
• Senzor napětí může být spojen s proudovým senzorem pro
studium závislosti průběhu hodnot proudu na aplikovaném
napětí v různých elektrických obvodech.
• Může být využit k měření nízkého napětí stejnosměrných a
střídavých obvodů.
• Pomocí čtyřmilimetrových kolíčků může být snadno připojen do
elektrických obvodů.
Rozsah ADC rozlišení
Přesnost
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
±20 V
12 bit
1%
0,01 V
100 pomalu
3 000 rychle
NUL-202 proudový senzor
• Senzor může být použit k měření proudu v sériových a paralel-
ních nízkonapěťových AC a DC obvodech.
Rozsah ADC rozlišení
Přesnost
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
±2500 mA
12 bit
1%
1 mA
100 pomalu
3 000 rychle
NUL-203 senzor teploty
• Jeden z nejuniverzálnějších senzorů.
• Může být použit v biologii, fyzice, chemii a dalších předmětech
v procesech jako např. fotosyntéza, endotermické a exotermic-
ké reakce, tepelné pochody apod.
• Měřící část teploměru je 180 mm dlouhá s průměrem nerezové
trubičky 3,2 mm.
• Senzor může měřit teplotu pevných látek, kapalin i plynů.
Rozsah
ADC rozlišení
Přesnost
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
–40 °C to 140 °C
12 bit
±1 °C
0,1 °C
100
–40 °F to 284 °F
±2 °F
0,1 °F
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...25
Powered by FlippingBook