Katalog senzorů Neulog - page 8

8
NUL-204 senzor světla
• Senzor je taktéž velice všestranný při využití v různých vědec-
kých předmětech.
• Můžeme jmenovat například stadium světelných emisí při che-
mických reakcí v chemii, fotosyntéza v biologii, světelné záření
žárovky ve fyzice apod.
• S třemi rozsahy může být použit v temném prostředí nebo nao-
pak při přímém slunečním světle mimo laboratoř.
• Senzor měří přímo osvětlení. V obou (rychlém i v pomalém
modu) může rozpoznat při měření velmi rychlé změny světel-
ného záření např. kolísání její intenzity při napájení střídavým
napětím nebo naopak vysoce stabilní záření přirozeného slu-
nečního svitu.
• Vlastní senzor je umístěn v plastické schránce za vstupním
otvorem.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0 až 1 000 lx
12 bit
1 lx
3 000 rychle
0 až 6 000 lx
6 lx
0 až 150 000 lx
150 lx
NUL-205 oxymetr
• Senzor může být využit měření úrovně volného kyslíku ve
vzduchu nebo rozpuštěného kyslíku ve vodě. Měření volného
kyslíku se používá při reakcích produkující kyslík např. rozklad
peroxidu vodíku. Měření rozpuštěného kyslíku lze např. použít
při studio fotosyntézy.
• Senzor je navržen pro použití v laboratoři i mimo budovu. Pou-
žívá polarografické technologie s vyměnitelnými membránami.
Sama elektroda je vyrobena z Delrinu.
• Pomocí integrovaného termistoru poskytuje měření včetně tep-
lotní kompenzace. Termistor je zabudován v pouzdru z nere-
zové oceli na vnější straně tak, aby poskytoval rychlé a přesné
měření.
Kalibrace senzoru :
Senzor by měl být připojen ke zdroji napětí. Pro měření volného kyslíku je kalibrace dosažena
jednoduše na otevřeném vzduchu jako standardní úroveň 20,9 % stisknutím tlačítka na krabičce
senzoru po dobu tří sekund, po dobu stabilních hodnot měření.
Potom bude senzor kalibrován na 20,9 %. V kapalině je senzor kalibrován na 100%, v roztoku se
100% nasyceným kyslíkem.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0 do 25% (ve vzduchu)
10 bit
0,1%
100
0 do 125% (rozpuštěný)
0,1%
0 do 12.5 mg/L (rozpuštěný)
0,1 mg/L
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...25
Powered by FlippingBook