Katalog senzorů Neulog - page 9

9
NUL-206 pH metr
• Senzor může měřit statické pH hodnoty v běžných kapalinách
(voda, mléko, nápoje, ocet apod.) také měnící se hodnoty bě-
hem titrací nebo pokusů.
• Uzavřený referenční systém pH metru s vnitřním gelem posky-
tuje snadné použití a údržbu.
• Epoxidové pouzdro zajišťuje elektrodu dlouhodobé využití v
laboratoři i v otevřené přírodě.
Kalibrace senzoru :
Tento senzor dává rychlou odpověď přes celé spektrum pH rozsa-
hu a může být kalibrován pomocí standardních pufrových roztoků.
Rozsah
ADC rozlišení
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0 do 14
16 bit
0,01 pH
100
NUL-207 senzor relativní vlhkosti
• Senzor měří relativní vlhkost. Může být použit k záznamu
změn povětrnostních hodnot počasí nebo měřit biologický
efekt na organismech jako např. rostliny a hmyz.
• Změnu vlhkosti lze měřit I v uzavřených nádobách s vloženým
absorbérem jako je silikagel.
Rozsah
ADC rozlišení
Přesnost
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
0 až 100% RH
16 bit
±5% RH
0,1%
100
NUL-208 senzor srdečního rytmu a pulsu
• Senzor může být použit k sledování a srovnávání pulsu při růz-
ných cvičeních nebo odpočinku s vyhodnocením normálního a
po zátěžového srdečního rytmu.
• Navíc může ukazovat jak průtok krve kolísá při různé zátěži na
konci prstu nebo na ušním lalůčku.
• Senzor má dva měřící módy: měření srdečního rytmu (úde-
ry za minutu), nebo zobrazení analogové hodnoty měřeného
signálu.
• Elektrody jsou vytvořeny na bázi pletysmografu a záznamu
změn průtoku krve.
• Senzor obsahuje infračervený LED vysílač a příslušný infračer-
vený fototranzistorový přijímač.
• Pro lepší výsledky udržujte senzor mimo přímé sluneční světlo.
Rozsah
ADC rozlišení
Přesnost
Rozlišení
Max. frekvence vzorkování
30 do 240 BMP
10 bit
1
2
100
0 do 1024 analog. veličiny
1
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...25
Powered by FlippingBook