C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 100

98
© Didaktik s.r.o.
Výsledek :
1. Plyny ve vnitřním kuželu ještě nehoří a mohou být odváděny skleněnou trubičkou a následně
zapáleny.
2. Plamen přeskočí z dýmu zpět na knot.
3. Na dřevěné třísce můžeme zjistit dvě spálená místa - nikoli ve „studeném“ kuželu plamene.
4. Zápalka nevzplane ve vnitřní části kuželu plamene.
1...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,...193
Powered by FlippingBook