C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 101

99
© Didaktik s.r.o.
Protože není přítomen vzduch
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• skleněná trubice (5)
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• vápenná voda
Bezpečnostní upozornění:
Vápenná voda nesmí přijít do styku s očima; použijte ochranné
brýle. Pozor - vápennou vodu nenasávejte.
Provedení :
• Naplňte zkumavku z poloviny vápennou vodou. Zastrčte skleněnou trubici do kapaliny a
opatrně opakovaně několikrát profoukněte vzduch skrz vápennou vodu. Pozorujte.
• Po proběhnutém zakalení pokračujte ve foukání vzduchu do vápenné vody, dokud toto
zakalení opět nezmizí.
Výsledek :
Roztok se při vhánění vzduchu zakalí.
hydroxid vápenatý + oxid uhličitý
→ voda
+ uhličitan vápenatý
Ca(OH)2 + CO2
→ H2O
+ CaCO3
Z hydroxidu vápenatého vzniká nerozpustný uhličitan vápenatý - zakalení.
Roztok se stane opět čirým při delším vhánění vzduchu.
uhličitan vápenatý + voda
+ oxid uhličitý
→ hydrogenuhličitan sodný
CaCO3
+ H2O + CO2
→ Ca(HCO3)2
Z uhličitanu vápenatého vzniká ve vodě rozpustný hydrogenuhličitan vápenatý - čirý roztok.
Vydechovaný vzduch obsahuje mnohem větší podíl oxidu uhličitého než vdechovaný.
Vdechovaný vzduch: přibližně 0,03 % oxidu uhličitého.
Vydechovaný vzduch: přibližně 4 - 5 % oxidu uhličitého.
1...,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,...193
Powered by FlippingBook