C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 102

100
© Didaktik s.r.o.
Žhavý žár
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• kahan
• kelímkové kleště
• pásek hořčíku (přibližně 4 cm)
• papír (DIN A4)
• smirkový papír
• hliníkový plech Al
(přibližně 1 cm x 4 cm)
• měděný plech Cu
(přibližně 1 cm x 4 cm)
• železný drát Fe (přibližně 4 cm)
• dřevěný klínek
Bezpečnostní upozornění:
Horkých kovových kousků se dotýkejte teprve po vychladnutí;
horké kovy nepokládejte na papír, ale na ochrannou desku; při zahřívání hořčíkového pásku se
nedívejte přímo do plamene (eventuálně použijte sluneční brýle).
Provedení :
• Na list papíru napište Cu (pro měď), Mg (pro hořčík), Fe (pro železo) a Al (pro hliník). Položte
ochrannou desku částečně přes papír. Uspořádejte 2 pásky měděného plechu, 2 kusy
hořčíkové pásku, 2 kusy železného drátu a 2 pásky hliníkového plechu.
• Pokud by kovové vzorky nebyly lesklé, musíte kovy očistit smirkovým papírem.
• Položte nyní kovový vzorek na bílý papír (pro porovnání)
• Uchopte měděný pásek kelímkovými
kleštěmi a žhavte ho v nesvítící (oxidační)
části plamene kahanu - věnujte pozornost
zbarvení v plamenu.
• Postupujte stejně s hořčíkovým páskem,
železným drátem a hliníkovým plechem.
• Položte vyžíhané kovy (resp. reakční
produkt u hořčíku) pod nezahřáté kovové
vzorky a porovnejte vzhled před a po
zahřátí.
1...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,...193
Powered by FlippingBook