C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 103

101
© Didaktik s.r.o.
Výsledek :
napřed
potom
v plameni
měď:
červenožlutě lesklá
různé náběhové barvy,
taje, žhaví se do tmavě
černý povlak
červena, zelený plamen
hořčík:
stříbřitě lesklý
bílý prášek
hoří oslnivým,
bílým plamenem
železo:
stříbřitě lesklé
černé
žhaví se do tmavě červena
hliník:
stříbřitě lesklý
stříbřitě lesklý
taje a žhaví se
Kovy se slučují se atmosférickým kyslíkem na oxidy kovů.
1...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,...193
Powered by FlippingBook