C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 104

102
© Didaktik s.r.o.
Římané z toho pili víno
Materiál
• stojan na zkumavky
• držák na zkumavky
• zkumavka
• třecí miska + tlouček
• kahan
• špachtle
• lupa
• oxid olovnatý
• práškové aktivní uhlí
• lněná látka
• kladívko
• papír (DIN A5)
• eventuálně váhy
Bezpečnostní upozornění:
Při rozbíjení zkumavky použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Do třecí misky přidejte špachtli oxidu olovnatého (přibližně 3 g) a špičku špachtle práškového
aktivního uhlí (přibližně 0,1 g) a dobře promíchejte.
• Nasypte směs pomocí přeloženého papíru do suché zkumavky.
• Několik minut zahřívejte v nesvítící (oxidační) části plamene kahanu - držte zkumavku v
držáku na zkumavky.
• Po ochlazení vysypte reakční produkt na papír.
• Zdali to není možné, zabalte zkumavku do lněné látky a rozbijte ji kladívkem.
• Pozorujte reakční produkt; použijte také lupu.
Výsledek :
V reakčním produktu je možné rozpoznat malá zrníčka olova.
Aktivní uhlí působí jako redukční činidlo a redukuje oxid olovnatý na kovové olovo.
oxid olovnatý
+ uhlík → olovo + oxid uhličitý
2 PbO
+ C → 2 Pb + CO2
Víno bylo u starých Římanů uchováváno v olovněných nádobách; víno tím obsahovalo
charakteristickou příchuť, ale vyskytovaly se také otravy olovem.
1...,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,...193
Powered by FlippingBook