C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 105

103
© Didaktik s.r.o.
Tříska zhasne
Materiál
• vyvíječ plynu
• stativ + ochranná stěna
• křížová svorka
• univerzální svorka
• kahan
• odměrný válec
• skleněná trubice
• kousek hadice
• nálevka
• 4 M kyselina chlorovodíková
(kyselina solná)
HCl, (přibližně 14 % roztok)
• uhličitan vápenatý (kousky vápence,
kousky mramoru) CaCO3
• glycerin
• dřevěná tříska
Bezpečnostní upozornění:
K nalévání kyseliny solné použijte nálevku; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Sestavte aparaturu podle obrázku. Nechejte do šikmo uchopené zkumavky vklouznout
několik kousků vápence (nebezpečí zlomení zkumavky); kapací nálevku naplňte přibližně z
1/3 kyselinou solnou - použijte nálevku.
• Do odměrného válce ponořte hořící dřevěnou třísku - pozorujte.
• Kapejte nyní pomalu kyselinu solnou na kousky vápence (pouze několik mililitrů) a odvádějte
vznikající plyn zahnutou trubicí do odměrného válce.
• Přibližně po 2 minutách ponořte znovu hořící třísku do odměrného válce a pozorujte.
Výsledek :
Dřevěná tříska hoří v odměrném válci naplněném vzduchem; v odměrném válci naplněném
plynem dřevěná tříska zhasne.
uhličitan vápenatý + kyselina solná → oxid uhličitý
+ chlorid vápenatý + voda
CaCO3
+ 2 HCl
→ CO2
+ CaCl2 + H2O
Oxid uhličitý odváděný do odměrného válce uhasí plamen.
1...,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,...193
Powered by FlippingBook