C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 106

104
© Didaktik s.r.o.
Kdo polyká plyn ?
Materiál
• vyvíječ plynu
• stativ + ochranná stěna
• křížová svorka
• univerzální svorka
• skleněná trubice (2)
• kousek hadice
• nálevka
• odměrný válec
• střička
• kahan
• 4 M kyselina chlorovodíková
(kyselina solná) HCl, (přibližně 14 %
roztok)
• uhličitan vápenatý
(kousky vápence,
kousky mramoru) CaCO3
• glycerin
• malý vzduchový balonek
• nůžky
• gumový kroužek
• dřevěná tříska
Bezpečnostní upozornění:
K nalévání kyseliny solné použijte nálevku; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Sestavte aparaturu podle obrázku.
• Nechejte do šikmo uchopené zkumavky vklouznout několik kousků vápence (nebezpečí
zlomení zkumavky); kapací nálevku naplňte přibližně z 1/3 kyselinou solnou - použijte
nálevku!
• Naplňte odměrný válec přibližně z 1/3 vodou a jímejte oxid uhličitý vznikající pomalým
přikapáváním kyseliny solné na kousky vápence (skleněná trubice by neměla být ponořená
do vody). Vyzkoušejte hořící dřevěnou třískou výšku naplnění plynem; pokud je odměrný
válec naplněn, přerušte vývoj plynu a uzavřete odměrný válec vzduchovým balonkem - plášť
balonku by měl být silně napjatý; připevněte plášť eventuálně gumovým kroužkem.
• Potřepejte nyní odměrným válcem a pozorujte.
Výsledek :
Plášť vzduchového balonku se vyduje dovnitř.
Plynný oxid uhličitý je ve vodě rozpustný; ve válci tím vzniká podtlak a vnější atmosférický vzduch
tlačí membránu dovnitř.
oxid uhličitý + voda → kyselina uhličitá
CO2
+ H2O → H2CO3
1...,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,...193
Powered by FlippingBook