C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 107

105
© Didaktik s.r.o.
Působí také proti požáru ze sazí
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• kahan
• odměrný válec
• krycí sklíčko
• špachtle
• střička
• spalovací lžička
• kapací pipeta
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• prášková síra S
• manganistan draselný
• KMnO4
• lakmusový roztok
• kruhový filtr
• modrý inkoust
• drát
• svíčka (malá)
• 2. Naplňte odměrný válec přibližně 3 cm vody a přidejte velmi
malou špičku špachtle manganistanu draselného. Rozpusťte
protřepáním (roztok by měl být jemně fialový a nemá být
tmavý).
• Jako při 1. popsané části ponořte spalovací lžičku s hořící
sírou do odměrného válce a potřepávejte potom rovněž
odměrným válcem, dokud se bílý kouř úplně nerozpustí.
• Pozorujte již při protřepávání změny barev roztoku
manganistanu draselného.
Bezpečnostní upozornění:
Oxid siřičitý nevdechujte; dobře větrejte; použijte malá množství síry.
Provedení :
• 1. Naplňte odměrný válec přibližně 3 cm vody a přidejte do odměrného válce trochu
lakmusového roztoku. Do spalovací lžičky přidejte malou špičku špachtle práškové síry
a zapalte v nesvítící (oxidační) části plamene kahanu (lžičku držte nad vnitřním kuželem
plamene). Ponořte spalovací lžičku s hořící sírou do odměrného válce, přikryjte odměrný
válec krycím sklíčkem tak dlouho, jak to bude možné (pevně přidržte) a vyčkejte, dokud síra
neshoří.
• Je-li místnost zatemněná, můžete hořící síru a její dohasínání lépe pozorovat.
• Vyjměte spalovací lžičku z odměrného válce (odložte ji na ochrannou desku), uzavřete
odměrný válec úplně krycím sklíčkem a potřepávejte odměrným válcem tak dlouho, dokud se
bílý kouř zcela nerozpustí. Pozorujte barvu lakmusového roztoku.
1...,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,...193
Powered by FlippingBook