C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 108

106
© Didaktik s.r.o.
• 3. Naplňte odměrný válec jako v předcházejících popsaných
částech spálenými plyny síry (bílý kouř). Přikryjte odměrný
válec krycím sklíčkem.
• Připevněte svíčku drátem (nebo druhou spalovací lžičkou),
odstraňte krycí sklíčko a ponořte hořící svíčku do odměrného
válce; pozorujte.
• 4. Připravte ve zkumavce mírně zředěný roztok modrého
inkoustu a kápněte trochu roztoku na kruhový filtr. Zaviňte
filtr a zasuňte ho (např. špachtlí) až ke dnu odměrného válce
(rolička filtračního papíru by měla být co možná největší).
• Nyní zapalte ve spalovací lžičce velmi malé množství
práškové síry a ponořte lžičku opatrně do roličky filtračního
papíru, aniž byste tuto roličku zapálili.
• Přikryjte odměrný válec krycím sklíčkem (přidržte).
• Po spálení síry vytáhněte z odměrného válce spalovací lžičku
a přikryje odměrný válec úplně krycím sklíčkem. Pozorujte
změny inkoustové skvrny.
Výsledek :
Ve všech čtyřech případech shoří síra na oxid siřičitý:
S + O2 → SO2
1. Bílý kouř se zcela rozpustí; lakmusový roztok zčervená.
oxid siřičitý + voda → kyselina siřičitá
SO2
+ H2O → H2SO3
Vznikající kyselina siřičitá může být indikována červeným zbarvením lakmusového roztoku.
2. Bílý kouř se zcela rozpustí; roztok nejprve zhnědne, potom je bezbarvý.
Kyselina siřičitá působí redukčně a odbarví tím roztok.
3. Svíčka v bílém kouři zhasne.
Hoření v oxidu siřičitém není možné; plamen uhasne.
Komínový požár může být například uhašen tím, že na nějakém místě položeném hlouběji než
požár zapálíme síru; kvůli nedostatku kyslíku potom nastane uhašení požáru sazí v komínu.
4. Inkoustová skvrna vybledne.
Oxid siřičitý působí jako bělidlo.
1...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,...193
Powered by FlippingBook