C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 109

107
© Didaktik s.r.o.
Bezpečnostní upozornění:
Oxid dusičitý je jedovatý; odměrný válec naplňte jen z poloviny;
dobře větrejte.
Provedení :
• Přidejte do zkumavky špičku špachtle dusičnanu olovnatého a sestavte uspořádání podle
obrázku (použijte glycerin).
• Zahřívejte zkumavku v nesvítící (oxidační) části plamene kahanu. Za odměrným válcem
přidržujte kus bílého papíru.
• Je-li odměrný válec přibližně až do poloviny naplněn hnědým plynem, přerušte zahřívání.
• Do suchého odměrného válce přidejte 3 lžičky práškového aktivního uhlí.
• Uzavřete odměrný válec krycím sklíčkem a potřepávejte odměrným válcem, dokud hnědá
barva nezmizí (přidržujte proti světlu).
• stativ
• křížová svorka
• univerzální svorka
• odměrný válec
• kahan
• krycí sklíčko
• skleněná trubice (1)
• provrtaná gumová zátka na zkumavku
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• špachtle
• lžička
• dusičnan olovnatý Pb(NO3)2
• práškové aktivní uhlí
• glycerin
• bílý papír (DIN A4)
• korková zátka
Výsledek :
Při zahřívání vzniká hnědý plyn, který se hromadí na dně odměrného válce (těžší než vzduch).
Hnědý plyn zmizel - odměrný válec je opět průhledný (po poklesu aktivního uhlí).
Z dusičnanu olovnatého se zahříváním uvolňuje oxid dusičitý.
Na základě velkého povrchu částeček aktivního uhlí je hnědý oxid dusičitý adsorbován (částice
plynu jsou fyzikálně spojeny).
V protiplynové masce může být aktivní uhlí použito k adsorpci jedovatých plynů.
1...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,...193
Powered by FlippingBook