C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 111

109
© Didaktik s.r.o.
Preparativní chemie
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• velký stativový kruh
• malý stativový kruh
• kahan
• keramická drátěná síťka
• kádinka 100 ml
• kádinka 150 ml
• kádinka 250 ml
• nálevka
• skleněná tyčinka
• špachtle se lžičkou
• střička
• chňapka
• siřičitan sodný Na2SO3 • 7 H2O
• prášková síra S
• kruhový filtr
Bezpečnostní upozornění:
Při zahřívání nepřetržitě míchejte; může dojít k utajenému varu -
síra může ze zkumavky vystřikovat, a potom se vznítit na horké drátěné síťce; použijte ochranné
brýle.
Provedení :
• Do zkumavky 100 ml nalijte přibližně 20 ml vody a přidávejte tolik siřičitanu sodného, dokud
se už i při míchání skleněnou tyčinkou nebude siřičitan sodný rozpouštět (nasycený roztok).
• Slijte kapalinu nad usazeninou do kádinky 250 ml (bez usazeniny).
• Přidejte k roztoku 1 lžičku práškové
síry a postavte kádinku na keramickou
drátěnou síťku (použijte stativový kruh).
Zahřívejte a míchejte skleněnou tyčinkou
přibližně 6 minut - pozor: nebezpečí
utajeného varu.
• Přefiltrujte nyní horký roztok do kádinky
150 ml (použijte chňapku).
1...,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,...193
Powered by FlippingBook