C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 112

110
© Didaktik s.r.o.
• Přidejte k roztoku 1 lžičku práškové
síry a postavte kádinku na keramickou
drátěnou síťku (použijte stativový kruh).
Zahřívejte a míchejte skleněnou tyčinkou
přibližně 6 minut - pozor: nebezpečí
utajeného varu.
• Přefiltrujte nyní horký roztok do kádinky
150 ml (použijte chňapku).
Výsledek :
V kádince se po ochlazení usazují na dně krystaly.
Při zahřívání dochází k adici síry a vzniká thiosíran (thio ...= síra).
siřičitan sodný + síra → thiosíran sodný
Na2SO3
+
S → Na2S2O3
Preparativní chemie: odvětví chemie, které se zabývá získáváním čistých prvků nebo přípravou
chemických sloučenin z prvků nebo jednoduše složenými látkami.
1...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,...193
Powered by FlippingBook