C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 113

111
© Didaktik s.r.o.
Fotografická laboratoř
Materiál
• stojan na zkumavky
• zkumavka
• střička
• špachtle
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• kapací pipeta
• 1 M roztok thiosíranu sodného
(ustalovací sůl)
• Na2S2O3 (přibližně 14 % roztok)
nebo eventuálně z pokusu
„Preparativní chemie“
• 0,3 M roztok dusičnanu stříbrného
AgNO3 (přibližně 5 % roztok)
• chlorid sodný (kuchyňská sůl)
NaCl
Bezpečnostní upozornění:
žádné
Provedení :
• Do zkumavky nalijte přibližně 2 cm vody a přidejte špičku špachtle chloridu sodného.
Rozpusťte protřepáním.
• Nyní přidejte přibližně 1 ml roztoku dusičnanu stříbrného; pozorujte.
• Nyní přidejte do zkumavky po kapkách roztok thiosíranu sodného a dobře protřepejte
• Pozorujte.
Výsledek :
Při přikapání roztoku dusičnanu stříbrného vzniká bílá, vločkovitá sraženina.
Při přikapání roztoku thiosíranu sodného se sraženina postupně rozpustí.
Vznik chloridu stříbrného:
dusičnan stříbrný + chlorid sodný→ dusičnan sodný + chlorid stříbrný
AgNO3
+ NaCl
→ NaNO3
+ AgCl ↓
Rozpouštění chloridu stříbrného:
AgCl
+ 2 Na2S2O3 → Na3[Ag(S2O3)2] + NaCl
Thiosíran sodný se používá ve fotografii jako ustalovací sůl (ustalovač). Osvětlením se na světlo
citlivá část filmu obsahující halogen stříbra přemění. Tato přeměněná stříbrná sloučenina je
vývojovým procesem redukována na kovové „černé“ stříbro a je tím vytvářen viditelný obraz.
Nepřeměněný stříbrný halogen, který je ještě citlivý na světlo, se potom uvolní působením
„ustalovací lázně“ a obraz je vůči světlu stabilizován, „ustálen“.
1...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,...193
Powered by FlippingBook