C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 114

112
© Didaktik s.r.o.
Likvidátor bakterií
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• kádinka 100 ml
• kádinka 150 ml
• hodinové sklíčko
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• špachtle
• střička
• kyselina chlorovodíková (kyselina solná)
• HCl, koncentrovaná
• manganistan draselný KMnO4
• 1 M roztok thiosíranu sodného
(ustalovací sůl) Na2S2O3
(přibližně 14 % roztok)
• lakmusový papírek
• škrobový papír s jodidem draselným
• bílý papír (DIN A5)
Bezpečnostní upozornění:
Mějte pohotově připraven roztok thiosíranu sodného; plynný chlor
je jedovatý - použijte jen uvedené množství; mějte otevřená okna. Odpipetujte jen pomocí
pipetovacího balonku; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Nalijte do kádinky 100 ml přibližně 20 ml roztoku thiosíranu sodného; připravte si do
pohotovosti kádinku s roztokem.
• Doprostřed kádinky 150 ml přidejte velmi malou špičku špachtle manganistanu draselného a
postavte kádinku na bílý papír.
• Navlhčete vodou proužek červeného lakmusového papírku a proužek škrobového papíru s
jodidem draselným a přiložte oba zahnuté pásky na konvexní stranu hodinového sklíčka.
• Nyní přidejte měřicí pipetou na manganistan draselný 2 kapky kyseliny solné a rychle
uzavřete hodinovým sklíčkem; několik minut pozorujte.
Výsledek :
V kádince vzniká zelenožlutě zbarvený plyn. Červený proužek lakmusového papírku se zcela
odbarví. Škrobový papír s jodidem draselným nejdříve zmodrá, a potom se odbarví.
manganistan draselný + kyselina solná → chlorid draselný + chlorid manganatý + chlor +
voda
KMnO4 + 16 HCl
→ 2 KCl
+ 2 MnCl2
+ 5 Cl2 +
8 H2O
Vznikající chlor působí na proužek lakmusové papírku s bělícími účinky.
Jod přítomný ve škrobovém papíru s jodidem draselným se uvolňuje a zbarví škrobový papír do
modra.
1...,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,...193
Powered by FlippingBook