C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 115

113
© Didaktik s.r.o.
Příroda kontra syntéza
Materiál
• 2 zkumavky
• stojan na zkumavky
• špachtle
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• střička
• kahan
• kapací pipeta
• držák na zkumavky
• hydroxid sodný (žíravý natron) NaOH
• kyselina chlorovodíková (kyselina solná) HCl,
koncentrovaná
• 0,3 M roztok dusičnanu stříbrného, (přibližně
5 % roztok)
• chlorid sodný (kuchyňská sůl) NaCl
• magnéziová tyčinka
Bezpečnostní upozornění:
Kyselinu solnou přikapávejte jen velmi opatrně - velmi prudká
reakce; zkumavka se silně zahřívá. Hydroxidu sodného se nedotýkejte rukama.
Provedení :
• Do stojanu na zkumavky postavte zkumavku a přidejte do ní špachtlí pecičku hydroxidu
sodného (špachtlí!).
• Nakapejte nyní opatrně do zkumavky přibližně 1,5 ml koncentrované kyseliny solné - pozor,
prudká reakce. Pozorujte reakční produkt.
• Uchopte zkumavku do držáku na zkumavky a slijte kapalinu nacházející se nad usazeninou.
• Postavte zkumavku zpět do stojanu na zkumavky.
• Do druhé zkumavky přidejte špachtli
kuchyňské soli. Rozpusťte nyní obě látky
(reakční produkt z předcházející reakce a
kuchyňskou sůl) v přibližně 5 ml vody.
1...,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,...193
Powered by FlippingBook