C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 116

114
© Didaktik s.r.o.
• Do roztoku s reakčním produktem (2) ponořte
magnéziovou tyčinku (eventuálně zkumavku mírně
nakloňte) a podržte zkumavku v nesvítící (oxidační)
části plamene kahanu. Všímejte si zbarvení
plamene.
• Odlomte znečištěnou část magnéziové tyčinky a
opakujte postup rovněž s roztokem kuchyňské soli
(1). Všímejte si zbarvení plamene.
• Pro toto zkoumání by měla být místnost zatemněna.
• Nakapejte do obou zkumavek trochu roztoku
dusičnanu stříbrného a pozorujte v obou případech
reakci ve zkumavkách - porovnejte.
Výsledek :
Při přikapání kyseliny solné nastane prudká reakce za silného vyvíjení tepla. Na dně zkumavky
se usazuje bílá látka.
hydroxid sodný + kyselina solná → chlorid sodný
+ voda
NaOH
+ HCl
→ NaCl ↓
+ H2O
Při reakci vzniká syntetický chlorid sodný.
Syntetický chlorid sodný může být také získáván bezpečným způsobem neutralizací.
Jak u syntetického chloridu sodného, tak u chloridu sodného jako přírodní látky lze pozorovat
žluté zbarvení plamene.
Žluté zbarvení plamene je charakteristické pro prvek sodík.
Jak u syntetického chloridu sodného, tak u chloridu sodného jako přírodní látky vzniká při
přikapání roztoku dusičnanu stříbrného bílá sraženina.
dusičnan stříbrný + chlorid sodný
→ dusičnan sodný + chlorid stříbrný
AgNO3
+ NaCl
→ NaNO3
+ AgCl ↓
Tato reakce slouží jako důkaz pro chloridové anionty.
Důkaz sodíku a důkaz chloru ukazuje, že se u syntetického chloridu sodného a chloridu sodného
jako přírodní látky jedná o stejné chemické sloučeniny.
1...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,...193
Powered by FlippingBook