C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 117

115
© Didaktik s.r.o.
Všechno jako předtím
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• velký stativový kruh
• keramická drátěná síťka
• kahan
• odpařovací miska
• skleněná tyčinka
• špachtle
• měřicí pipeta
• kelímkové kleště
• chlorid sodný (kuchyňská sůl) NaCl
• destilovaná voda H2O
• váhy
Bezpečnostní upozornění:
Použijte ochranné brýle (nebezpečí vystříknutí při odpařování).
Provedení :
• V odpařovací misce odvažte 1 g chloridu sodného - zaznamenejte hmotnost odpařovací
misky a hmotnost chloridu sodného (viz vzorový protokol níže).
• V odpařovací misce rozpusťte chlorid sodný přibližně v 5 ml destilované vody (použijte
skleněnou tyčinku).
• Postavte roztok na keramickou drátěnou síťku (použijte stativový kruh) a pro vysušení
odpařujte velmi pomalu mírně nastaveným plamenem, v jeho nesvítící (oxidační) části.
• Pomocí kelímkových kleští postavte odpařovací misku na ochrannou desku, nechejte ochladit
a znovu odvažte. Zaznamenejte výsledek měření a porovnejte s prvním vážením.
Výsledek :
Celková hmotnost chloridu sodného zůstala konstantní.
Vzorový protokol: 1. vážení:
hmotnost odpařovací misky
102,68 g
hmotnost chloridu sodného
1,00 g
celková hmotnost
103,68 g
2. vážení:
celková hmotnost
103,68 g
Chlorid sodný se rozpouští ve vodě a rekrystalizuje při odpařování vody. Jestliže dojde k přírůstku
hmotnosti, potom byla rychlost odpařování příliš velká a součástí krystalů se stalo příliš mnoho
matečného louhu.
1...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,...193
Powered by FlippingBook