C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 118

116
© Didaktik s.r.o.
Učit se od přírody
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• kádinka 25 ml
• skleněná tyčinka
• hodinové sklíčko
• střička
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• lžička
• chlorid sodný (kuchyňská sůl) NaCl
• chlorid draselný KCl
• síran vápenatý (sádra)
CaSO4 • 2 H2O
• kyselina chlorovodíková
(kyselina solná) HCl, koncentrovaná
• 0,1 M roztok chloridu železitého
FeCl3, (přibližně 1,5 % roztok)
Bezpečnostní upozornění:
Kyselinu solnou odpipetujte jen pomocí pipetovacího balonku;
použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Nalijte do kádinky přibližně 50 ml vody a přidejte lžičku síranu vápenatého; míchejte
skleněnou tyčinkou, dokud nevznikne nasycený roztok.
• Přidejte do roztoku ještě dvě lžičky chloridu sodného a lžičku chloridu draselného.
• Přidejte k roztoku 2 kapky kyseliny solné a přidávejte roztok chloridu železitého tak dlouho,
dokud se roztok nezbarví žlutě.
• Nechejte roztok chvíli odstát, nerozpuštěná sůl by se měla usadit na dně.
• Nakapte nyní očištěnou pipetou přibližně 30 kapek roztoku (nemusí být zcela čirý) na
hodinové sklíčko.
• Postavte hodinové sklíčko na chráněné místo a nechejte ho tam stát tak dlouho, dokud se
voda neodpaří - několik dnů. Pozorujte potom usazeninu na hodinovém sklíčku.
Výsledek :
Na hodinovém sklíčku můžeme pozorovat kruhovité usazeniny v různých žlutých a hnědých
barevných odstínech.
Vylučování solí nastává na základě jejich rozdílných rozpustností.
Zevně se nachází síran vápenatý, potom chlorid sodný a uprostřed chlorid draselný.
Přidání chloridu železitého slouží k zabarvení solí.
Rozvrstvení na hodinovém sklíčku odpovídají rozvrstvením jako u ložisek draselných solí.
1...,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,...193
Powered by FlippingBook