C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 119

117
© Didaktik s.r.o.
Kuchyňská sůl s nízkým obsahem soli
Materiál
• stativ
• 2 křížové svorky
• univerzální svorka
• držák elektrod
• 2 uhlíkové elektrody
• U-trubice
• gumová zátka na U-trubici
• 2 kabely
• napájecí zdroj
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• kapací pipeta
• 2 M roztok chloridu sodného
(roztok kuchyňské soli)
NaCl, (přibližně 11 % roztok)
• fenolftaleinový roztok
• drátěný háček
• vata
• modrý inkoust
Bezpečnostní upozornění:
Po proběhnuté reakci ihned vypněte proud; vzniká jedovatý plynný
chlor; dobře větrejte.
Provedení :
• Do U-trubice napěchujte pomocí drátěného háčku malý chomáček vaty. Upněte U-trubici ve
stativu a naplňte ji až těsně pod obě nástavné trubice roztokem chloridu sodného.
• Do roztoku chloridu sodného nakapte na stranu katody (- pól) trochu fenolftaleinového roztoku
a na stranu anody (+ pól) trochu modrého inkoustu.
• Připevněte obě uhlíkové elektrody takovým způsobem, aby byly přibližně 3 - 4 cm ponořeny
do roztoku; uhlíkovou elektrodu na + pólu připevněte dodatečně gumovou zátkou.
• Nastavte stejnosměrný proud 12 V a zapněte napájecí zdroj (zásuvka).
• Elektrolyzujte tak dlouho, dokud na obou pólech nenastane výrazná barevná změna.
• Potom IHNED vypněte proud.
Výsledek :
Na katodě (- pól) lze pozorovat červené zbarvení; modré barvení na anodě (+ pól) zmizí. Na
-pólu vzniká vodík a louh sodný (červené zbarvení); na + pólu vzniká plynný chlor (modrý inkoust
vybledne).
chlorid sodný
+ vodík → chlor + vodík + hydroxid sodný
2 NaCl
+ 2 H2O→ Cl2 + H2 + 2 NaOH
1...,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,...193
Powered by FlippingBook