C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 120

118
© Didaktik s.r.o.
Pestrá paleta
Materiál
• kahan
• kelímkové kleště
• kádinka 250 ml
• ochranná deska
• 2 žiletky
Bezpečnostní upozornění:
Opatrně manipulujte s žiletkami - nebezpečí poranění.
Provedení :
• a) Uchopte opatrně jednu žiletku a pokuste se ji ohnout - pozorujte.
• b) Nyní přidržujte žiletku kelímkovými kleštěmi v nesvítící (oxidační) části plamene kahanu,
dokud se žiletka nerozžhaví dočervena, a potom nechejte žiletku pomalu ochladit. Pokuste se
žiletku opět ohnout a pozorujte.
• c) Opět vložte žiletku do plamene kahanu a následně ji vhoďte ještě dočervena rozžhavenou
do přichystané kádinky s vodou. Vytáhněte žiletku a pokuste se kousek z ní odlomit.
• d) Přidržujte žiletku potřetí v plameni kahanu a zahřívejte ji, dokud se nezbarví do modra.
Nechejte žiletku pomalu ochladit a pokuste se žiletku ohnout - pozorujte.
• e) Uchopte druhou žiletku do kelímkových kleští a pohybujte jí rychle plamenem kahanu
(neměla by se náhle zahřát) - pozorujte změny zbarvení.
Výsledek :
a) Neupravená žiletka je velmi elastická - ocel je elastická.
b) Po zahřátí a pomalém ochlazení zůstane při pokusu o ohnutí žiletka v nové formě - plastická
(elasticitu při zahřátí ztratila).
c) Po druhém zahřátí a ochlazení žiletka zkřehla - kousek z ní můžeme odlomit - tento proces se
nazývá kalení (tvrzení, přibližně při 800 °C).
d) Po třetím zahřátí a pomalém ochlazení je žiletka opět elastická - tento proces se nazývá
popouštění (přibližně při 220 - 320 °C).
e) Při opatrném zahřátí žiletky vzniká po sobě, podle teploty takzvané popouštěcí barvy;
slámově žlutá (228 °C); hnědožlutá (232 °C); purpurově červená (265 °C); světle modrá (288
°C); čekankově modrá (292 °C); tmavě modrá (316 °C).
Žlutě popuštěná ocel je nejtvrdší, modře popuštěná nejměkčí.
Látky ve světě práce
1...,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119 121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,...193
Powered by FlippingBook