C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 121

119
© Didaktik s.r.o.
V zimě rezivějí auta rychle
Materiál
• stojan na zkumavky
• 2 zkumavky
• špachtle
• střička
• chlorid sodný (kuchyňská sůl) NaCl
• ocelová vlna
Bezpečnostní upozornění:
žádné
Provedení :
• Přidejte do zkumavky špachtli kuchyňské soli a přibližně 5 cm vody - rozpusťte protřepáním.
• Druhou zkumavku naplňte přibližně 5 cm vody.
• Do obou zkumavek volně zasuňte chomáček ocelové vlny až ke dnu zkumavek - špachtlí.
• Pozorujte obsah zkumavek po uplynutí dne a následně po uplynutí týdne.
Výsledek :
Po uplynutí dne:
V 1. zkumavce je možné pozorovat mírné vytváření rzi a slabě žluté zbarvení roztoku.
V 2. zkumavce je voda čirá a ocelová vlna se nezbarví.
Po uplynutí týdne:
V 1. zkumavce je možné pozorovat silné vytváření rzi a intenzivní zbarvení ocelové vlny.
V 2. zkumavce lze pozorovat mírné vytváření rzi; voda je většinou ještě čirá.
Pro korozi železa je vedle kyslíku nezbytná také voda. Na vzduchu reziví železo při vyšší vlhkosti
vzduchu rychleji než pod vodou (ve vodě je méně rozpuštěného kyslíku, než je obsaženo kyslíku
ve vzduchu).
Soli výrazně urychlují tvoření rzi; na mořských pobřežích nebo na lodích je proto tvoření rzi
intenzivnější než ve vnitrozemí; také posypová sůl má za následek zvýšení tvorby rzi.
1...,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,...193
Powered by FlippingBook