C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 122

120
© Didaktik s.r.o.
Hořící kov
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• kahan
• kelímkové kleště
• dřevěný klínek
• hliníková fólie (alobal)
• hliníkový plech přibližně 20 x 60 mm
přibližně tloušťka 2 - 3 mm
• jehlice na pletení
Bezpečnostní upozornění:
Při napíchnutí hliníkové bubliny mohou skapávat hliníkové kuličky -
použijte ochrannou desku.
Provedení :
• a) Do kelímkových kleští uchopte přibližně 20 x 60 mm velký kus hliníkové fólie - fólii
neskládejte.
• Přidržte fólii v nesvítící (oxidační) části plamene kahanu - pozorujte.
• b) Položte dřevěný klínek bočně pod kahan.
Přidržujte nyní pomocí kelímkových kleští
kousek hliníkového plechu v nesvítící
(oxidační) části plamene kahanu.
• Jestliže je plech roztavený, můžete jehlicí na
pletení opatrně napíchnout obal vzniklého
„sáčku“ a vytáhnout hliníkové niti z taveniny.
Výsledek :
a) Hliníková fólie v plameni kahanu hoří (nebo taje - u silnější fólie).
hliník + kyslík → oxid hlinitý
4 Al + 3 O2 → Al2O3
b) Hliníkový plech se potáhne tenkou šedou vrstvou oxidu hlinitého, která při sobě až do
napíchnutí zadržuje kapalný hliník. „Vytáhnutý“ hliník na vzduchu rychle tuhne.
1...,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121 123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,...193
Powered by FlippingBook