C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 123

121
© Didaktik s.r.o.
Pestrý plech
Materiál
• Napájecí zdroj
• stativ + ochranná stěna
• uhlíková elektroda
• křížová svorka
• 3 kabely
• žárovka + objímka žárovky
• kádinka 150 ml
• velký stativový kruh
• keramická drátěná síťka
• kahan
• pinzeta
• 2 M kyselina sírová H2SO4,
(přibližně 18 % roztok)
• eosinový roztok
• hliníkový plech (přibližně 6 x 2 cm)
Bezpečnostní upozornění:
Pozor při
zacházení s kyselinou sírovou; nenanášejte
kyselinu sírovou na pokožku, porušuje tkáně;
použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Nalijte do kádinky 100 ml kyseliny sírové.
Do držáku elektrod připevněte uhlíkovou
elektrodu jako katodu (- pól) a hliníkový
plech jako anodovou stranu (+ pól). Obě
elektrody by měly být přibližně 3 cm
ponořeny do kyseliny sírové. Nastavte
stejnosměrné napětí na 12 V a elektrolyzujte
přibližně po dobu 10 minut. Vypněte proud a
omyjte plech pod tekoucí vodou.
• Vylijte kyselinu sírovou z kádinky (opětovné
použití) a na keramické drátěné síťce
zahřejte přibližně 80 ml eosinového roztoku.
• Dobu do varu roztoku využijte k následujícím
pokusům.
1...,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,...193
Powered by FlippingBook