C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 125

123
© Didaktik s.r.o.
Kastnerova myšlenka
Materiál
• stativ
• malý stativový kruh
• stojan na zkumavky
• držák na zkumavky
• 5 zkumavek
• nálevka
• špachtle
• Petriho miska
• provrtaná gumová zátka na zkumavku
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• kapací pipeta
• kahan
• kobaltové sklo
• střička
• 4 M kyselina chlorovodíková
• (kyselina solná) HCl, (přibližně 14 % roztok)
• 0,1 M thiokyanatan draselný
• (roztok rhodanidu draselného) KSCN,
(přibližně 1 % roztok)
• 0,5 M roztok molybdenanu amonného
• (NH4)2MnO4, (přibližně 9 % roztok)
• 1 M roztok chloridu barnatého BaCl2,
(přibližně 18 % roztok)
• 10 M kyselina dusičná HNO3, (přibližně 50
% roztok)
• dřevný popel
• kruhový filtr
• destilovaná voda, H2O
• magneziová tyčinka
1...,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124 126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,...193
Powered by FlippingBook