C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 126

124
© Didaktik s.r.o.
Bezpečnostní upozornění:
Kyseliny a roztoky odpipetujte jen pomocí pipetovacího balonku,
resp. kapací pipety; otvor zkumavky nesměrujte při zahřívání na jiné osoby; použijte ochranné
brýle.
Provedení :
• a) Do zkumavky přidejte špachtli dřevného popela a přibližně 3 cm kyseliny solné. Opatrně
zahřívejte přibližně 2 minuty v nesvítící (oxidační) části plamene kahanu. Přefiltrujte obsah
zkumavky do druhé zkumavky, postavte zkumavku do stojanu na zkumavky a k filtrátu
nakapte trochu roztoku thiokyanatanu draselného.
• b) Důkaz fosforečnanu:
• Do zkumavky dejte špachtli dřevného popela
a přidejte 2 ml kyseliny dusičné a 2 ml roztoku
molybdenanu amonného. Opatrně zahřívejte, dokud
neproběhne změna zbarvení.
• c) Důkaz síry:
• Do zkumavky přidejte špachtli dřevného popela a
naplňte zkumavku do poloviny destilovanou vodou.
Uzavřete zkumavku gumovou zátkou a přibližně 1
minutu protřepávejte. Přefiltrujte obsah zkumavky
do druhé zkumavky a přidejte k filtrátu 1 ml roztoku
chloridu barnatého. Zahřívejte v nesvítící (oxidační)
části plamene kahanu do momentu, kdy lze ve
zkumavce pozorovat reakci.
1...,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,...193
Powered by FlippingBook