C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 127

125
© Didaktik s.r.o.
• d) Důkaz sodíku a draslíku:
• Do Petriho misky přidejte
špachtli popela. Navlhčete
magnéziovou tyčinku vodou
a naberte trochu popela.
Přidržujte tyčinku s popelem
v nesvítící (oxidační) části
plamene kahanu a všímejte
si zbarvení plamene.
Naberte podruhé dřevný
popel a přidržujte ho v
plameni. Pozorujte nyní
plamen přes kobaltové
sklo - všimněte si zbarvení
plamene.
Výsledek :
a) Při přidání thiokyanatanu draselného nastává růžové až červené zbarvení.
Reakce thiokyanatanu je velmi citlivým důkazem na železité kationty Fe3+.
železité kationty + voda + thiokyanatanové anionty → kationty pentaaquamonothiokynatoželezité
Fe3+
+ 5 H2O+ NCS- → [Fe(H2O)5NCS]2+
b) Po zahřátí vzniká žlutá sraženina.
Kyselina dusičná a roztok molybdenanu amonného poskytuje z vzorkového roztoku obsahujícího
fosforečnan žlutou sraženinu; vzniká amonná sůl kyseliny molybdenfosforečné.
c) Po zahřátí vzniká ve zkumavce bílý zákal.
barnaté kationty + síranové anionty → síran barnatý
Ba2+
+ SO42-
→ BaSO4 ↑
d) Sodík byl dokázán žlutým zbarvením plamene. Přes kobaltové sklo se plamen jeví karmínově
červený - důkaz draslíku.
Karl Wilhelm Gottlob KASTNER (1783 - 1857) přišel s myšlenkou pro výzkum LIEBIGOVÝCH
hnojiv.
1...,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,...193
Powered by FlippingBook