C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 129

127
© Didaktik s.r.o.
Sádra - prst
Materiál
• špachtle
• Chemikálie:
• síran vápenatý (sádra)
CaSO4 • 2 H2O
• Materiály:
• nůžky
• gázový obvaz přibližně 40 cm dlouhý
a 6 cm široký
• papír pro podložení
(nikoli sací,
např. ilustrovaný
Bezpečnostní upozornění:
Nebezpečí poranění při manipulaci s nůžkami.
Provedení :
• Rozprostřete papír na pracovním stole. Navlhčete u vodovodu gázový obvaz a zlehka ho
vyždímejte.
• Položte gázový obvaz na podložený papír a posypte ho rovnoměrně práškovou sádrou.
• Sviňte volně gázový obvaz a ovažte ho kolem prstu spolužáka - výhodné je „zasádrovat“ malý
prst - můžete potom během sušení dále pracovat. Nechejte obvaz přibližně 1 hodinu vysušit.
• Co pozorujete?
Výsledek :
Přibližně po půl hodině začne sádra tvrdnout - prst už nemůžete ohnout.
Obvaz od prstu buď odtáhněte, nebo pomocí nůžek opatrně uvolněte. (rozstřihněte).
hydratace
pálená sádra + voda
přírodní sádra
(CaSO4)2 • 2 H2O + 3 H2O →
2 (CaSO4 • 2 H2O)
Síran vápenatý je po rozkladu při přibližně 130 °C spalován (pálená sádra) - ztrácí při tom
krystalovou vodu.
Jestliže je k sádře opět přidána voda, přijímají krystaly sádry opět krystalovou vodu a přibližně po
10 minutách se začínají jemnovlákně zplsťovat - proces vytvrzování je přibližně po 2 hodinách
ukončen.
1...,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,...193
Powered by FlippingBook