C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 13

11
© Didaktik s.r.o.
Doporučené příslušenství
P2110-1A Hořák butanový, plynový
Laboratorní kahan s butanovou náplní C206
(EN 417) je určen pro široké použití ve školních
laboratořích a všude tam, kde není zaveden
stabilní plynový rozvod.
Svou výhřevností je postačující pro většinu
pokusů na základní a střední škole. Náplň není
součástí dodávky hořáku (nutno objednat zvlášť).
Technické parametry (data jsou uvedena při
plně otevřeném ventilu, otevřeném regulátoru a
teplotě okolí 20°C) :
Délka hoření
: cca 2 hodiny / náplň
Spotřeba
: cca 110 g / h
Výhřevnost
: 1500 W
Teplota plamene : 1100°C
C7225-1A Deska podkladová, keramická, 500x300 mm
Podkladová deska, keramická
deska rozměrů 500 x 300 mm
v objímce ze zinkového plechu
rozměrů 500 x 330 mm.
Akrylový ochranný štít pro
provádění pokusů, při kterých
hrozí nebezpečí úrazu.
C7227-1B Ochranný štít 500 x 330 mm, akryl
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...193
Powered by FlippingBook