C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 130

128
© Didaktik s.r.o.
Test tvrdosti
Materiál
• odpařovací miska
• lžička
• střička
• laboratorní nůž
• cement
• písek
• fólie z umělé hmoty
• mycí hubka
• malá zavařovací sklenice na marmeládu
• nebo na okurky
Bezpečnostní upozornění:
žádné.
Provedení :
• Přidejte do odpařovací misky cement a písek v poměru 1 : 3 (např. 2 lžičky cementu a 6 lžiček
písku).
• Přilijte trochu vody a promíchejte lžičkou do husté kaše.
• Vytvarujte z kaše dva malé kvádry a položte je těsně vedle sebe na fólii z umělé hmoty.
• Položte na oba kvádry vlhkou mycí hubku a nechte ji na nich 1 den ležet.
• Odstraňte mycí hubku. Jeden kvádr zůstane na fólii; druhý z kvádrů opatrně vsuňte do
sklenice a naplňte sklenici z poloviny vodou.
• Po jednom až dvou týdnech vyjměte kvádr
ze sklenice a položte ho vedle druhého
kvádru.
• Pokuste se oba kvádry nařezat nožem; který
z nich je tvrdší?
Výsledek :
Tvrdost kvádru uloženého pod vodou je větší.
Přijetím vody dochází k tvrdnutí cementové malty.
trikalciumsilikát
+ voda → monokalciumsilikát + hydroxid vápenatý
3 CaO • SiO2 + 2 H2O → CaO • SiO2
+ Ca(OH)2
cementová malta: cement + písek + voda
beton: cement + písek + štěrk + voda
1...,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129 131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,...193
Powered by FlippingBook